start

 historie

 dialezing

 foto-album

 nieuwtjes

 wie helpt mij  dialezing

'met de hond en de hondenkar terug in de historie'

Sinds enkele jaren verzorg ik op uitnodiging van organisaties en verenigingen dialezingen over de hond als trekdier met de hondenkar. Tijdens deze lezing over het werk van de hond met de hondenkar wordt een uiteenzetting gegeven over hoe men, tussen 1850 en 1962, in de verschillende beroepsgroepen met dit transportmiddel werkte. De hond, de hondenkar en de gebruiker van dit transportmiddel lopen als een rode draad door deze lezing. Ook komt het gebruik van de hondenkar bij de posterijen - werd officieel in 1912 ingevoerd - en in het leger aan de orde. In het kader van oorlogsvoering eind 19e eeuw/begin 20e eeuw werd de hond verschillende functies toebedacht zoals; koerier, bevoorrader en als verkenner. Tijdens de Eerste Wereld Oorlog vervulden ruim 1200 trekhonden hun militaire dienst in Nederland, soms onder de meest moeilijke omstandigheden. Bij de demobilisatie van het veldleger in 1918/1919 werden ze uitgespannen en 'afgedankt'. De trouwe 'oudgedienden' trokken zo de burgermaatschappij in.
Het gebruik van trekhonden met hondenkarren in de kunst en in de reclame komen ook aan de orde. Een afzonderlijk onderdeel vormt de trekhondenwet en de overtredingen die zoal werden gemaakt.
Bij het vertonen van de diaserie passeren een groot aantal unieke beelden van de verschillende hondenrassen en bastaarden. Het zijn 130 dia's verdeeld in de volgende thema's;

- algemeen
- verschillende soorten hondenkarren
- het werk van de hond met de hondenkar in de verschillende 
   beroepsgroepen
de hondenkar in dienst bij 'Tante Pos'
-
de hondenkar in het leger
- overtredingen met de hondenkar
- de hond en de hondenkar in de kunst
- de hondenkar in de reclame
speciale aangelegenheden met de hondenkar
De lezing met ± 130 dia's duurt, inclusief pauze, ongeveer twee uur.
Ik zorg zelf voor een projector.

De dialezing is opgenomen in de sprekerslijst van Brabants Heem, de koepelorganisatie van de heemkundige kringen in Brabant.

Voor verdere afspraken en informatie mail naar: b.willemen@home.nl

Overzicht van Hondenkarlezingen in 2012

Datum:            Dinsdagavond 24 januari 2012, aanvang om 19.30 uur
Organisatie:
   
'Heemkundekring Engelbrecht van Nassau'
                     
 
http://www.engelbrechtvannassau.nl
                      
De heer A. Hinten [Tel: 076 – 5224402]
Locatie:           Dienstencentrum
”Het Rondeel”
Adres:             Kloosterlaan 14 te Breda

Datum:
           
Zondagmiddag 1 april 2012, om 13.30 uur
Organisatie:     'Frieslandbouwmuseum'
                       
www.frieslandbouwmuseum.nl
                        De heer H. Dijkstra [Tel: 0511 – 539420]
Locatie:          
'Frieslandbouwmuseum'
Adres:            
Koaidijk 8b te Earnewald

Datum:            Dinsdagavond 15 mei 2012 om 19.30 uur
Organisatie:    
'Christelijke Vrouwenvereniging Ochten'
                       Mevr. J van Os – van Beinum [
Tel: 04188 – 41556]
Locatie:           Verenigingsgebouw Hervormde Gemeente
”Het Baken”
Adres:             Kerkstraat 1, 4051 AA Ochten

                                         Terug naar boven